-->

Welkom bij "De Bitwijzer"
De computerclub "De Bitwijzer" heeft wekelijks. op de woensdagavond, een clubavond
van 19.30 tot 22.30 uur waar leden terecht kunnen voor:

* Kennisoverdracht op het gebied van zowel hardware als software
* Boeken over de meest gangbare software en hardware, die men kan lenen.
* Cd-roms en DVD's die eveneens te leen zijn.
* De leestafel. Er liggen elke maand vier bekende computerbladen ter inzage.
* Internetten op één van de vele computer die de vereniging in eigendom heeft.
* Via de email wordt u op de hoogte gehouden van het laatste nieuws van de bestuurstafel en
de activiteiten op de clubavonden.
* Bij voldoende belangstelling worden er lezingen of thema-avonden gegeven.
Eigen inbreng wordt zeer gewaardeerd.
* Speerpunt van "De Bitwijzer" is de hulp die u krijgt bij het (zelf) verhelpen van storingen en
advies bij een eventuele aanschaf van PC en hardware.
* Voor slechts € 22,50 per jaar kunt u gebruik maken van al de opgenoemde faciliteiten.
Voelt U iets voor het Lidmaatschap?
U kunt twee opeenvolgende bijeenkomsten bezoeken voordat u besluit om lid te worden.
Voor nadere inlichtingen kunt u ook een e-mail sturen aan: info@bitwijzer.nl